Socialarbetare - Borgå stad

Socialarbetare - Borgå stad

Vi söker en socialarbetare till socialarbete till barnfamiljer i Borgå för tiden 18.11.2019-3.11.2020.

Borgå stads barn- och familjetjänster erbjuder utmanande och intressanta uppdrag i en kunnig arbetsgemenskap. Enhet för socialarbete för barnfamiljers team består av 5 socialarbetare, 2 socialhandledare, 1 servicekoordinator, 1 byråsekreterare och 1 ledande socialarbetare. Teamet har utbildats att arbeta enligt den nya modellen för systemiskt barnskydd och teamet har till sitt förfogande en familjeterapeut. . I Borgå har man under de senaste åren utvecklat det sociala arbetet med barnfamiljer att innehålla allt fler förbyggande tjänster och utvecklingen kommer att fortsätta.

Vi söker en professionell person inom socialarbete som ska förvekliga och utveckla socialvårdslagens tjänster främst i teamet som utvärderar stödbehovet hos barnfamiljer och detta teams arbete smidiggörs som bäst. Kom med och utveckla detta arbete.

Som socialarbetare känner du servicenätverket och i syfte att öka klienternas delaktighet använder du kreativt de möjligheter som det multiprofessionella nätverksarbetet erbjuder. Du har en positiv attityd till utveckling och goda färdigheter i växelverkan. En fungerande struktur bestående av arbetshandledning och konsultation stöder
arbetet.

Behörighetskravet är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). Dessutom förutsätter vi kunskap i bägge inhemska språken. Erfarenhet av socialarbete och barnskydd räknas som merit.

Socialarbetarens arbetstid är 38,15 h/vecka. Lönesättningen fastställs enligt AKTA. Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett lagstadgat brottsregisterutdrag (504/2002). Prövotid är fyra månader.

Skicka din ansökan senast 15.11.2019 kl 12 via Sök nu länken. Eftersom intervjuerna sker löpande under ansökningstiden, rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så fort som möjligt.

Läs mer

http://www.borga.fi/socialarbete-for-barnfamiljer

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ger ledande socialarbetare Sirpa Vuorio tfn 040 489 1839, sirpa.vuorio@porvoo.fi eller servicechef Kristina Huopalainen tfn 040 778 4498, kristina.huopalainen@porvoo.fi.

Socialarbetet för barnfamiljer
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!