Socialarbetare - Hangö stad

Vi söker en socialarbetare till vuxensocialarbete

Socialarbetaren arbetar som en del av arbetsteamet inom vuxensocialarbete. Till arbetsuppgifterna hör i första hand uppgifter som hänför sig till handikappservice vilka är bedömning av servicebehov, uppgörande av serviceplaner och beslut samt koordinering av servicen i samarbete med klientens samarbets- och övriga nätverk. Socialarbetaren ansvarar för klientprocesshelheterna. Till arbetsbilden hör utöver socialt arbete inom handikappservicen övriga till vuxensocialarbete hörande uppgifter samt konsultationshjälp till äldreomsorgen. Arbetet förutsätter goda klientarbets- och växelverkningskunskaper, självständigt och utvecklande arbetsgrepp samt förmåga till team- och nätverksarbete. I arbetsteamet ingår även en ansvarig socialarbetare som är din närförman, tre socialhandledare och en sakkunnig.

Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön enligt AKTA, flexibel arbetstid, lunchförmån och möjlighet till regelbunden arbetshandledning och fortbildning. I vår personalförmån ingår motion, kultur och som välmåendetjänst massage. Dessutom kan socialservicens anställda vid behov använda stadens bil under tjänstetid. Vi kan även hjälpa till med att hitta bostad om det behövs.

Behörighetskrav för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015). Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Tjänsten söks senast 31.1.2020 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Socialarbetaren kan anställas före ansökningstidens utgång ifall lämplig sökande hittas.

Till tjänsten vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Hangö 11.12.2019

Grundtrygghetverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi eller grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, 040 028 0012, elisabeth.kajander@hanko.fi

Hangö stad, Socialservicecentralen
Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.