Socialarbetare - Kristinestad

Vi söker en socialarbetare till individ- och familjeomsorgen vid familjecentret i Kristinestad. De huvudsakliga uppgifterna för tjänsten är inom barnskyddet. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i team och ett fungerande mångprofessionellt samarbete. Inom barnskyddet arbetar vi enligt den systemiska modellen.

Behörighetskrav för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015).

Sökanden skall innan tjänsten tas emot uppvisa godtagbart brottsregisterutdrag enligt lagen 504/2002. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Familjeomsorgschef Anette Hakala, e-post anette.hakala@krs.fi

Lär dig mer om oss

Vård- och omsorgscentralen

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Rekommenderade jobb