test
Socialarbetare - Hangö stad

Vi söker en socialarbetare till enheten service för personer i arbetsför ålder

Kom med i vårt professionella och inspirerande team. Socialarbetaren arbetar inom missbrukarvård och service för personer i arbetsför ålder. Uppgifterna omfattar bedömning av servicebehovet och uppgörande av klientplaner tillsammans med klienten och dess nätverk, planmässigt förändringsarbete, beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd samt beslut enligt socialvårdslagen. Arbetet utförs självständigt, men också i par med en socialhandledare. Arbetet förutsätter goda klientarbets- och växelverkningskunskaper, självständigt och utvecklande arbetsgrepp samt förmåga till team- och nätverksarbete.

Vi erbjuder dig ett nära stöd från teamet och närförmannen, en konkurrenskraftig lön enligt SH-avtalet, flexibel arbetstid, lunchförmån och möjlighet till regelbunden arbetshandledning och fortbildning. Arbetet går att utföra delvis på distans. I vår personalförmån ingår motion och kultur. Socialservicens anställda kan vid behov använda stadens bil under tjänstetid. Vi kan även hjälpa till med att hitta bostad om det behövs.

Behörighetskrav för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015). Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Tjänsten söks senast 10.12.2021 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Socialarbetaren kan anställas före ansökningstidens utgång ifall lämplig sökande hittas.

Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Hangö 20.9.2021

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi eller ansvariga socialarbetaren Lisa Smeds-Salonsaari, 040 135 9440, lisa.smeds-salonsaari@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Socialservicecentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb