Socialarbetare, enheten barn- och familjetjänster - Raseborg stad

Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice samt invandrarbyrån.

Enheten barn- och familjetjänster består av sex socialarbetare, åtta familjearbetare, två barnatillsyningsmän, en kanslist och enhetschef. Enhetens arbetsutrymmen finns i Ekenäs, mottagningspunkt finns även i Karis. I barnskyddets klientärenden arbetar vi i arbetspar med stöd av förman och arbetsteamet. Vi erhåller regelbunden arbetshandledning. I Raseborgs stad erbjuds möjligheten till distansarbete.

Behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015, samt goda kunskaper i svenska och finska. Tidigare arbetserfarenhet inom det reparerande barnskyddet räknas som merit. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Arbetet är långsiktigt och du arbetar mycket i mångprofessionella team.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering samt ett rekryteringstillägg 250 €/mån. Prövotid 6 månader. Tillgång till egen bil är en fördel.

Utdrag ur brottsregistret bör uppvisas enligt lagen om brottsbakgrunden hos personer som arbetar med barn.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av Theresa Vihlman, tfn 019 289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller Lenita Lehtikangas fr.o.m. 20.7.2020, tfn 019 289 2262, epost lenita.lehtikangas@raseborg.fi.

Ansökan görs via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 304116. Ansökningstiden går ut 14.8.2020 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av Theresa Vihlman, tfn 019 289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller Lenita Lehtikangas fr.o.m. 20.7.2020, tfn 019 289 2262, epost lenita.lehtikangas@raseborg.fi.

Barn- och familjetjänster
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun