Socialarbetare, Expert- och utvecklingscentret, Krävande funktionshinderservice

Ansök senast  20.5.2024 14:00

Vi söker en socialarbetare inom krävande funktionshinderservicen till Expert- och utvecklingscentret i Pargas!

Expert- och utvecklingscentret (EUC) är den svenska expertenheten för krävande funktionshinderservice inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

EUC:s huvudsakliga uppgift är att erbjuda service till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, till närstående och till professionella.

Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder också svenskspråkiga tjänster till andra tvåspråkiga välfärdsområden i Finland.

Inom EUC arbetar du som socialarbetare i ett mångprofessionellt team tillsammans med ledande socialarbetare, psykolog och terapeuter. Du har också ett nära samarbete med den svenskspråkiga boendeservicen och dag- och arbetsverksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Arbetsspråket är huvudsakligen svenska, men kunskaper i finska behövs.
Ditt arbete berör både klienter inom Egentliga Finlands välfärdsområde och klienter från andra tvåspråkiga välfärdsområden.

Socialarbetaren ansvarar för att klienterna inom boendeservicen och dag- och arbetsverksamheten får den service de behöver. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att bereda specialomsorgsprogram, ansöka om service och betalningsförbindelser, ge stödsamtal, delta i nätverksmöten, stöda verksamhetsenheterna samt fungera som sakkunnig i fråga om självbestämmande och begränsningsåtgärder.

I arbetet behövs god samarbetsförmåga , förmåga att arbeta i team, men också självständigt.

Goda kunskaper i svenska krävs. Goda kunskaper i finska är en fördel.
Kännedom om funktionshinderservice och personer med intellektuell funktionsnedsättning räknas som en merit.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Varhas anställda får 250 euro som anställningsförmån, som kan användas för motion, välbefinnande eller kultur via tjänsten Smartum plus.

Vi följer 48 § infektionssjukdomslagen gällande vaccinationsskydd för anställda som arbetar med patientarbete inom hälsovårdens verksamhetsenheter.

Det begärs sporadiskt ett drogintyg av den som valts till en tjänst /ett arbetsförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Den som valts till uppgiften ska tillställa ett straffregisterutdrag över sig själv enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2202).


Läs mer

http://varha.fi
https://www.varha.fi/sv/servicekanaler/svenska-expert-och-utvecklingscentret-euc

Kontaktuppgifter

Gunveig söderbacka, servicechef, tel. 050 3157 167 / gunveig.soderbacka@varha.fi

Malin Haapanen, ledande socialarbetare, tel. 040 5748 076 / malin.haapanen@varha.fi

Tjänsten söks i första hand med en elektronisk arbetsansökningsblankett via den annons som Egentliga Finlands välfärdsområde publicerat via Kuntarekry. Ansökan kan också lämnas in till Välfärdsområdets kansli inom utsatt tid. Adressen är: Egentliga Finlands välfärdsområdets registratur, Postadress: PB 52, 20521 Åbo

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare

Under den här tiden du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!