Socialarbetare, Familjerådgivningen - Sibbo kommun

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun nära huvudstadsregionen. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Tjänster för barn, unga och familjer inom social- och hälsoväsendet i Sibbo stödjer familjerna så att barnen kan växa upp och utvecklas i en trygg miljö som tillgodoser deras behov.

Vi söker nu till vårt familjerådgivningsteam en SOCIALARBETARE för en ordinarie tjänst. Arbetet inleds 15.10.2020 eller början enligt överenskommelse.

Familjerådgivningen erbjuder stöd och terapeutiskt arbete i frågor som rör människorelationer, familjelivet, barnfostran, problematiska familjesituationer samt livskriser som drabbar barnet eller familjen.

Familjerådgivningens socialarbetare har ett självständigt arbete som varvas med mångprofessionellt samarbete. Vi förutsätter både färdighet till att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga. Du har regelbundet samarbete med två psykologer. Utbildning om tidig växelverkan och växelverkan inom familjen räknas som merit.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av arbete med barn och familjer. Vi erbjuder en möjlighet att utveckla nya arbetsmodeller och jobba i ett glatt och yrkeskunnigt team som samarbetar med de övriga proffsen inom social- och hälsovårdsbranschen. Våra arbetslokaler ligger i Sibbo kommuns nya social- och hälsostation i Nickby, dit man kommer smidigt med buss bl.a. från Helsingfors, Kervo och Borgå. Sibbo hör till HRT-området.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). I tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs bör före mottagande av tjänsten visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Valet bekräftas efter att vederbörande uppvisat ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd senast 30 dagar efter att beslutet delgivits.

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.9.2020 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekrytering. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Intervjuerna ordnas 5.-6.10.2020.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/social-_och_halsovardstjanster/service_for_barn_unga_och_familjer/_familjeradgivningen

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • 312059
  • 15.10.2020 eller enligt överenskommelse
  • Enligt AKTA (3602,76e/mån)
  • 9.9.2020 - 28.9.2020 16:00
  • SocialarbeteSocialsektornSibboNyland

Mer information ger servicechef Marjo Karppinen 050 329 9418 eller marjo.karppinen(at)sibbo.fi.

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!