Socialarbetare, Familjerättsenheten - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Familjerättsenhetens socialarbetares uppgifter omfattar uppgörande av utredningar av omständigheter som begärts av domstolar i tvistemål rörande barns vårdnads- och umgängesrätt och givande av utlåtanden gällande bland annat extra vårdnadshavare på domstolens begäran. Därtill hör uppgörande av adoptionsutlåtanden och andra uppdrag inom familjerättsenhetens tjänster till uppgifterna.
Socialarbetaren arbetar i familjerättsenhetens avtalskommuner.
Åbo stads familjerättsenhet producerar familjerättsliga tjänster enligt ansvarskommunsmodellen för invånarna i S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, S:t Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo och Vemo.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Dessutom förutsätts erfarenhet av klientarbete i krävande uppgifter inom socialsektorn, bra skriftlig framställning, bra behärskande av lagstiftningen gällande familjerättsliga tjänster, förmåga att arbeta både självständigt och i team och par samt möjlighet att använda egen bil.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Erfarenhet av arbete bland skilsmässofamiljer eller andra uppgifter inom familjerättsliga tjänster och flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska räknas som merit.

Som stöd i arbetet erbjuder vi enhetens multiprofessionella team. I enheten arbetar 13 barnatillsyningsmän, 5 socialarbetare, 2 separationshandledare, 2 jurist-barnatillsyningsmän samt enhetens servicechef och kontorspersonal. Som stöd i arbetet finns också regelbunden handledning. Familjerättsenheten utvecklar aktivt sina arbets- och tillvägagångssätt och samarbetar med yrkespersoner inom separationstjänster på stads-, regional- och internationell nivå.

Läs mer

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perheille-annettavat-palvelut/isyys/perheoikeudellisen

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Familjerättsenhetens servicechef Aino Hynninen, aino.hynninen@turku.fi tfn 02 262 6098 (mån., fre. kl. 9-10 och tis., ons. kl. 13-14). Intervjuerna ordnas via Teams 15.9.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Familjerättsenheten

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Rekommenderade jobb