Socialarbetare, funktionshinderservice, Vasa

Ansök senast  31.7.2024 15:00

Vi söker en socialarbetare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid funktionshinderservice, i Vasa.

Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

Chef för funktionshinderservice Petra Isosalo

tel. 040 484 0156

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare