SOCIALARBETARE INOM INVANDRARARBETE - Kirkkonummen kunta

SOCIALARBETARE INOM INVANDRARARBETE - Kirkkonummen kunta

I teamet för invandrartjänster i Kyrkslätt finns en ledig ordinarie tjänst som socialarbetare. Arbetet börjar genast eller enligt överenskommelse. Inom invandrartjänsterna utför man mångprofessionellt integrationsarbete med personer med flyktingbakgrund som flyttat till Kyrkslätt. Teamet för invandrararbetet är i arbetsenheten för vuxensocialarbete där fyra socialarbetsteam arbetar: teamet för unga, teamet för personer i arbetsför ålder, teamet för äldre, teamet för invandrartjänster och boenderådgivning. Teamet för invandrartjänster har ansvar för tjänsterna för kommuninvånare i alla åldrar som omfattas av lagen om främjande av integration. I teamet för invandrararbetet arbetar två socialarbetare, två socialhandledare och en projektkoordinator.

Verksamhetsstället för invandrartjänsterna ligger i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

I arbetet förutsätts förmåga till självständigt arbete, goda kunskaper i att samarbeta och att bilda nätverk, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska samt förmåga att arbeta i ett mångprofessionellt team. Vi utvecklar ständigt kommunens invandrartjänster i samarbete med projektet för integrering. Arbetsuppgifterna kräver snabb förmåga att bedöma och fatta beslut samt beredskap inför krisarbete. Vi uppskattar erfarenhet av integrationsarbete samt mer omfattande förståelse för specialfrågor kring humanitär invandring, bred kännedom om servicenätverket samt erfarenhet av arbete med unga.

Vi anser att det är viktigt med klientcentrering av tjänsterna, förebyggande verksamhetssätt och mångprofessionellt arbete.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3437,41 €/månad.

Arbetstid: 38 h 25 min/vecka

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren Pia Sandström-Hentilä, tfn 040 1269 134 eller chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411.
Ansökningar senast 1.7.2019 före kl. 12.00 via den elektroniska blanketten på Kommunrekry.

KYRKSLÄTTS KOMMUN, SOCIALTJÄNSTER, INVANDRARTJÄNSTER
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.
www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren