Skip to main content
test
Socialarbetare inom vården utom hemmet - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Till enheten för vård utom hemmet söker vi utvecklingspositiva och modiga yrkespersoner inom barnskyddet.

Barnskyddets enhet för vård utom hemmet är en arbetsplats för 27 yrkespersoner inom vård utom hemmet. Enheten har under den senaste tiden förstärkts med strukturer som stöder de anställdas arbete (bl.a. en till ledande socialarbetare, nya socialarbetar- och socialhandledarvakanser). Enhetens 15 socialarbetare sköter ärenden som anknyter till det placerade barnet. Antalet klienter per anställd är i medeltal 25. På grund av att några vakanser är deltidsanställda är antalet för tillfället i själva verket ett par kunder flera. Sex socialhandledare arbetar med föräldrar eller närstående till det placerade barnet. Två handledare utarbetar klientplaner i samarbete med socialarbetare. Två byråsekreterare sköter om enhetens kontorsarbete och tar hand om bland annat sakgranskningen av fakturor och koordinationen av Nappula, postning av beslut och skriftliga begäran om utlåtande. Enheten leds av två ledande socialarbetare.

Arbetet kräver delvis resande men inte att man använder egen bil.

Enheten använder en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd och har tre systemiska team.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Av dig förväntar vi oss också beredskap att modigt utveckla socialarbetet inom vården utom hemmet tillsammans med de övriga anställda på enheten och samarbetspartners, samt ett ivrigt och positivt grepp om arbetet. Vi hoppas att du har en uppskattande och lyssnande attityd i klient- och nätverksarbetet.

Tidigare arbetserfarenhet inom barnskyddets socialarbete och kännedom om det systemiska arbetssättet ses som en fördel.

Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete där du har goda möjligheter till professionell tillväxt och utveckling med stöd från arbetsgemenskapen och hela organisationen. Enhetens anställda har regelbunden grupparbetshandledning och vid behov har du möjlighet till individuell arbetshandledning.

Enheten har flexibel praxis för distansarbete och verktyg som stöder detta. I enlighet med den systemiska modellen är en familjeterapeut en del av de systemiska teamen. Dessutom håller den multiprofessionella expertarbetsgruppen som följer 14 § i barnskyddslagen regelbundna möten. Du har tillgång till juridisk konsultation för välfärdssektorn.

Välbefinnandet i arbetet stöds bl.a. av företagshälsovårdens tjänster, Föli-arbetsresekortet och Tyky-armbandet, som möjliggör förmånlig rekreation inom Åbos kultur- och motionstjänster. Arbetsplatsens läge i Åbo centrum möjliggör mångsidiga lunchstunder.

Läs mer

http://www.turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande socialarbetare Milla Lumio, tfn 050 561 6758, milla.lumio@turku.fi
ledande socialarbetare Outi Järvi, tfn 044 907 2769, outi.jarvi@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Familje- och socialtjänster, Barnskydd, Socialarbetet inom vården utom hemmet

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Rekommenderade jobb