Socialarbetare inom vuxensocialarbetet - Kirkkonummen kunta

Socialarbetare inom vuxensocialarbetet - Kirkkonummen kunta

Vi söker en socialarbetare till teamet för personer i arbetsför ålder (30-64-åringar) inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor. Den ordinarie tjänsten besätts fr.o.m. 15.7.2019 eller enligt avtal.

Målet för vuxensocialarbetet är att stöda socialt välmående, funktionsförmågan och att på egen hand klara av livets olika problem. Inom vuxensocialarbetet arbetar man enligt livscykelmodellen i team för unga och personer i arbetsför ålder. Teamet för invandrartjänster är också en del av vuxensocialarbetet. I kommunen verkar också ett team för bostadsrådgivning som stöd för vuxensocialarbetet.

Till teamet för personer i arbetsför ålder (30-64-åringar) hör två socialarbetare och en socialhandledare. Till socialarbetarens uppgifter hör i första hand uppgörande att bedömning av servicebehovet och klientplaner för klienter i behov av särskilt stöd tillsammans med klienten, samlande av ett branschövergripande nätverk enligt klientens servicebehov, klientmöten och handläggning av förebyggande utkomststöd.

Socialarbetaren samarbetar bl.a. med fpa, den rehabiliterande arbetsverksamheten, missbrukarvårds- och mentalvårdstjänsterna. I klientarbetet satsar vi på att stöda klienten i rätt tid på ett branschövergripande och förebyggande sätt, samt på planmässigt socialarbete. I uppgiften krävs förmåga till självständigt arbete och god förmåga att samarbeta och bilda nätverk.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Tidigare erfarenhet av vuxensocialarbete och arbete med utkomststöd samt kunskaper i svenska räknas som meriter. I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Uppgiftsrelaterad grundlön: 3 437,41 €/mån.

Arbetstid: 38 h 25 min/vecka

Om sökanden som uppfyller behörighetsvillkoret för socialarbetare saknas, beaktar vi även andra personer som studerar till socialarbetare och som på ett godkänt sätt utfört ämnesstudier och praktik inom socialarbete. De har möjlighet till ett tidsbestämt vikariat på ett år.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 1.7.2019 kl. 12.00. Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren Pia Sandström-Hentilä, tfn 040 -1269134 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411.

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, socialtjänster, vuxensocialarbete
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och omfattas av HRT-kollektivtrafiken. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats
Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren