Skip to main content
test
Socialarbetare inom vuxensocialarbetet - Pargas stad

Tjänst som socialarbetare inom vuxensocialarbetet

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus. Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

I teamet inom vuxensocialarbete ingår en ledande socialarbetare, fyra socialarbetare och fyra socialhandledare. Inom vuxensocialarbetet utför vi mångprofessionellt socialarbete. Vi ansvarar för planerat socialarbete med klienterna, socialhandledning, servicerådgivning och ekonomiskt stöd. Till arbetet som socialarbetare hör att göra bedömningar av servicebehov och klientplaner i enlighet med socialvårdslagen, bevilja ekonomiskt stöd och ansvara för klientprocessen som helhet. I arbetet ingår mångprofessionellt nätverksarbete och koordinering av det.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt, eftersom arbetet även omfattar klientarbete i skärgården. Enheten har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
- stöd av teamet
- möjlighet till distansarbete varje vecka
- stöd för studier i finska eller svenska
- möjlighet till arbetshandledning i grupp
- stöd av platschefen och teamet
- en öppen och konstruktiv diskussionskultur
- en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat
- en lön på 3 686,19 €/månad.

Behörighetskrav: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi (Arbetsnyckel 455156). Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 22.8.2022 kl. 12. Ansökningarna returneras inte.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/kvalitet-och-tillganglighet-av-tjanster

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges under tiden 11.7-5.8.2022 av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, - Socialservice

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb