Socialarbetare - Lohjan kaupunki

Kom och utveckla med oss barnskyddet, det sociala arbetet av jourkaraktär och Ankarverksamheten.

Vi söker precis dig till Lojo som socialarbetare i en ordinarie tjänst till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform. Du kommer dels att arbeta inom socialjouren under tjänstetid, dels i Ankarteamet där din arbetstid är cirka 50 %.

Ankarteamet är en verksamhetsform som officiellt inledde sin verksamhet nu i år. Socialarbetaren ansvarar för det sektorsövergripande samarbetet som en del av Ankarteamet för de klienters del som bor i Lojo. De andra aktörerna i Ankarteamet är polisen, specialungdomsarbetaren, den psykiatriska sjukskötaren och en socialarbetare för området för Perusturvakuntayhtymä Karviainen.

Socialarbetaren gör i första hand bedömningar som gäller barnskyddsrelaterade situationer samt vidtar brådskande åtgärder inom barnskyddet och fattar beslut inom socialjouren under tjänstetid. I arbetet ingår mottagning av kontakter och barnskyddsanmälningar, rådgivning och handledning samt sektorsövergripande samarbete för att ta fram en bedömning av klienternas servicebehov.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete och bred kunskap om lagsstiftningen är en förutsättning för framgång i arbetet. Arbetets karaktär förutsätter att man tål osäkerhet och snabbt föränderliga situationer. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Arbetet är av mobil karaktär så körkort och tillgång till egen bil är nödvändiga för att man ska kunna sköta arbetet. Arbetsplatsen är belägen i verksamhetslokalerna för barnfamiljernas socialservice i Lojo centrum och polisinrättningen i Lojo.

Som stöd i ditt arbete vid barnfamiljernas socialservice har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga. Ankarteamets verksamhet utvecklas tillsammans med teamets medarbetare, styrgruppen, polisen, kommunerna och samarbetsaktörerna.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård. Bilister kan vi erbjuda en avgiftsfri parkeringsplats. Vi använder bärbara datorer och mobil stämpling av arbetstid.

Behörighetsvillkor: Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) och Valviraregistrering. Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3580,28 euro/mån., enligt AKTA + eventuella erfarenhetstillägg.

Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Den som väljs till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen (504/2002) och ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.

Intervjuerna genomförs enligt överenskommelse.

Ansökningstiden fortsätts tills 20.3.2020.

Mer information ges av:
Päivi Känkänen, Chef(en) för barnfamiljearbetet, tfn 044 374 1225. paivi.kankanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 20.3.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-9-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Social- och specialtjänster för barn, unga och familjer
Adress: Larsgatan 50, 08100 Lohja