Socialarbetare (öppenvård inom barnskyddet) - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialarbetare till ett ordinarie tjänsteförhållande till öppenvården inom barnskyddet.

Socialarbetarens huvudsakliga uppgifter omfattar planmässigt socialt arbete inom barnskyddet, arbete som socialarbetare med ansvar för ärenden som gäller barnet samt sektorsövergripande samarbete med olika nätverk och samarbetsaktörer.
Som socialarbetare med ansvar för ärenden som gäller barnet ansvarar du för utarbetandet av en klientplan, målinriktat arbete och bedömning, beslut enligt barnets behov och samarbete med barnet och hans eller hennes familj.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av barnfamiljernas socialtjänster eller barnskyddsarbete och god kunskap om lagstiftning och tjänstesystem är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående.
Sektorn betjänar klienten på det sätt som klientens livssituation förutsätter.

I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster och målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen.
Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Kom och utveckla barnfamiljernas socialtjänster med oss. Vi söker just dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, en familjeterapeut, en psykolog, en psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner.
På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Bilister kan vi erbjuda en avgiftsfri parkeringsplats. Vi använder bärbara datorer, en flexibel arbetstid och mobil stämpling av arbetstid. Vi utnyttjar också möjligheten att arbeta på distans i vårt arbete.

Behörighetsvillkor: Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) och Valviraregistrering.
Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3 623,96 euro/mån., enligt AKTA + eventuella erfarenhetstillägg.
Vid tillsättningen av befattningen iakttas en prövotid på 6 månader. Den som blir vald till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo.

Intervjuerna enligt överenskommelse.

Ansökningstiden fortsätts tills 12.10.2020.

Mer information ges av:
Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, 044 374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 12.10.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-269-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Social- och specialtjänster för barn, unga och familjer
Adress: Larsgatan 50, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats