Skip to main content
test
Socialarbetare, service för barn och familjer Vasa - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en socialarbetare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid resultatområdet för service för barn och familjer, bedömningsteamet i Vasa. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Resultatområdet för service för barn och familjer ansvarar för socialvårdens del för allt socialt arbete och all socialservice som riktar sig till barn och familjer. Till arbetsuppgifterna i bedömningen hör att sköta kontakter och barnskyddsärenden som avses i socialvårdslagen. Arbetsuppgifterna fokuserar också på bedömningar av servicebehovet och att i samband med dessa bedömningar utreda behovet av barnskydd.

I resultatområdet har man på olika sätt implementerat ett systematiskt arbetssätt de senaste åren. Målet är att nå ömsesidig förståelse och att hitta de rutiner som passar bäst i området för att implementera ett systematiskt arbetssätt i bedömningen, socialvården och barnskyddet.

Socialarbetaren ansvarar i huvudsak för att i välfärdssamkommunens mellersta del sköta de kontakter och barnskyddsanmälningar som avses i socialvårdslagen. Därtill ansvarar socialarbetaren för bedömning av servicebehovet i serviceuppgiften för barnfamiljer och att i samband med dessa bedömningar utreda behovet av barnskydd.
Vi värdesätter erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt god förmåga att jobba i team och i växelverkan med andra.

Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

chef för barn- och familjesocialarbete
Anette Hakala
Tel. 040 744 1227
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb