Socialarbetare, Servicekoordinator - Borgå stad


Äldreomsorg och handikappservice i Borgå stad söker i först hand en socialarbetare och i andra hand en servicekoordinator till ett vikariat för tiden 24.2-27.9.2020. Den primära arbetsplatsen är den centraliserade servicehandledningsenheten för äldre personer.

Målet för servicehandledningen för äldre personer är att med hjälp av handledning och rådgivning samt övergripande bedömning av servicebehovet stöda de äldres möjlighet att bo hemma så länge som möjligt.

Personen som vi söker bör ha mångsidig erfarenhet av socialvården och hen kan arbeta på ett självständigt och resultatgivande sätt.
Ett gott arbete kräver ett brett kunnande i socialvård, god samarbetsförmåga, ett klientvänligt, självständigt, energiskt och utvecklande arbetsgrepp. Smidighet i arbetsuppgifterna förutsätter en förmåga att samtidigt kunna koordinera flera saker, moderna datatekniska färdigheter, möjlighet till egen bil samt goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken.

Kännedom om servicestrukturen, erfarenhet av användning av olika indikatorer på personlig funktionsförmåga, arbetserfarenhet av äldrevården och uppgifterna inom socialvården samt förmåga att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet räknas som merit.

Socialarbetaren/servicekoordinatorn som nu rekryteras ska i sitt arbete bedöma servicebehovet för äldre personer, planera tjänster och upprätta servicebeslut, koordinera servicehelheter för klienterna samt aktivt delta i planering av verksamhet. Uppgiften innebär ett tätt samarbete med kommuninvånare och det breda samarbetsnätverket. I första hand söker vi en legitimerad socialarbetare. Om rekryteringen till denna del inte lyckas på ett önskat sätt kan arbetsbeskrivningen ändras så att den motsvarar uppgiften som servicekoordinator.

Vi söker i första hand en legitimerad socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). I andra hand söker vi servicekoordinator som har en lämplig yrkeshögskoleutbildning (hälsovårdare-/sjukskötare, geronom, socionom YH).
Lönen fastställs enligt AKTA. Socialarbetarens uppgiftsrelaterade lön är 3349,97 €/månad och arbetstiden 38 h 15 min/vecka.

Servicekoordinatorns uppgiftsrelaterade lön är 2686,82 €/månad och arbetstiden 36 h 45min/vecka.
Innan valet fastställs ska den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är tre (3) månader. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetsplatsens primära adress är Tullportsgatan 4, 06100 Borgå.
Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 29.1.2020 klo 15 via Sök nu länken.


Läs mer

https://www.porvoo.fi/palveluneuvonta-ruori

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger ansvarig servicekoordinator Nina Moisander tfn 040 551 0642, nina.moisander@porvoo.fi eller servicechef Leila Eklöv tfn 040 736 8850, leila.eklov@porvoo.fi

Äldreomsorg
Adress: Tullportsgatan 4, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!