Skip to main content
test
Socialarbetare - Social-och hälsovårdssektorn

Välkommen på jobb till oss i Berghäll!

Vi söker socialarbetare för en fast anställning till vårt team, Berghäll 3, inom barnskyddets öppenvård i Berghäll. Arbetet kan inledas den 1.1.2024 eller enligt överenskommelse. Om du är intresserad av ett kortare vikariat så kontakta oss gärna.

I Berghäll finns tre team, som består av sju socialarbetare och en ledande socialarbetare. Vi jobbar enligt den systemiska verksamhetsmodellen och som stöd har vi en koordinator samt en familjeterapeut på deltid.

Du fungerar som ansvarig socialarbetare i barnens ärenden, för dem som utgör våra klienter. Arbetet baserar sig på kundplanen. Dina uppgifter består av att planera stödåtgärder för öppenvården, samt att förverkliga och utvärdera dessa åtgärder tillsammans med klienten. Dessutom ansvarar du för förberedandet och genomförandet av akuta omhändertaganden samt förberedandet av omhändertaganden och placeringar.

Arbetet passar dig, som njuter av långsiktigt arbete tillsammans med klienterna och som har ett genuint intresse för att hitta lösningar till klienternas situationer, tillsammans med klienten och nätverken. I socialt arbete inom barnskyddet för får du göra ett meningsfullt arbete.

I vårt team i Berghäll har vi en god arbetsstämning och tydliga strukturer som stöder arbetet. Ditt arbete stöds av veckovisa arbetsgruppsmöten, ett starkt stöd från din förperson, kolleger och extern arbetshandledning. Vi har också tillgång till branschens juridiska stöd. Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete stöder arbetsplaneringen och arbetsvälbefinnandet. Vi uppskattar ett klientcentrerat och värdesättande arbetssätt, en positiv attityd och en god arbetsmoral.

I vår arbetsgrupp stöttar alla varandra och även om arbetet är självständigt satsar vi på att alla får det stöd/arbetspar de behöver för att utföra arbetet.

Förutom ett intressant och omväxlande jobb erbjuder vi dig mångsidiga skolnings- och utvecklingsmöjligheter samt personalförmåner enligt en stor arbetsgivare. Du har också möjlighet till tjänstebostad. Du kan bekanta dig med Helsingfors stads tjänstebostäder under adressen hel.fi/sv/boende/hyresbostader.


Behörighetskrav:

Socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §).

Språkkunskapskraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper finska och nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Innan beslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

I brist på sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande- och ämnesstudierna samt har genomgått praktiken som tillhör.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt straffregisterlagen (504/2002).

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi förutsätter dessutom:

- förmåga till både självständigt arbete och arbete i par samt i olika team och
nätverk
- goda interaktions- och samarbetsfärdigheter
- initiativtagande
- goda färdigheter att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- förmåga att agera i föränderliga situationer

Som merit räknar vi erfarenhet av socialt arbete inom barnskyddet.
Kunskaper i svenska ser vi som meriterande.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familje- och socialtjänster, Socialt arbete inom barnskyddets öppenvård
  • Jobb
  • SOTEPE-01-767-23
  • 3
  • 1.1.2024
  • 4011,40 €/mån
  • 15.11.2023 - 30.11.2023 16:00
  • SocialarbeteNylandHelsingforsKommun

Kontaktinformation

Ledande socialarbetare Bettina von Kraemer, bettina.von.kraemer@hel.fi ,
tfn 050 547 5627

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familje- och socialtjänster, Socialt arbete inom barnskyddets öppenvård

Vi producerar välbefinnande, hälsa och trygghet för helsingforsbor, med hjälp av ett starkt kunnande och genom samarbete. Vi utgör en av Finlands största producenter av social-, hälsovårds- och räddningstjänster och hos oss jobbar över 15 000 proffs på genuina handlingar och bemötande. Tillsammans bygger vi upp en bättre stad, där alla kan leva ett gott liv.

Som yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänster, vill vi hjälpa och stöda helsingforsbor i olika livsskeden: vi finns där för den som är i rådgivningsåldern, för barn, unga, vuxna, familjer och för de äldre. Vi gör ett värdefullt arbete genom att erbjuda likvärdiga och kvalitetsmässiga tjänster, som stöder hälsa och välbefinnande.

Vi siktar på en förstklassig personalupplevelse och vår målsättning är att säkra personalens arbetsvälbefinnande och trivsel. Enligt våra medarbetare, utgörs vår styrka av mångsidiga arbetsuppgifter, god atmosfär på arbetsplatsen och möjlighet till kontinuerlig inlärning, samt utveckling av arbetet. Genom att stöda förpersonernas arbete, främjar vi möjligheten till framgång i arbetet för varje medarbetare.

Följ oss i sociala medier @stadinsoterekry och @stadinbrankkari.


Adress: Andra linjen 4 e, 00530 Helsinki

Rekommenderade jobb