Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialarbete inom barnskyddets öppenvård görs i ett systemiskt team, dit förutom socialarbetare också hör en familjeterapeut samt familjeledare och familjearbetare. Socialarbetaren ansvarar för barnets ärenden – övervakar barnets bästa samt ansvarar för beslutsfattandet, klientplanerna och övrigt lagstadgat socialarbete inom barnskyddets öppenvård.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

I arbetet krävs förmåga till självständigt arbete samt färdigheter för par-, team- och nätverksarbete. Dessutom förutsätts positiv inställning till utveckling, utmärkta växelverkans- och bemötandefärdigheter samt förmåga till smidig dokumentering.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Vi erbjuder dig en kunnig, trevlig och stödjande yrkesövergripande arbetsgemenskap. Som stöd i klientarbetet har du tillgång till ett systemiskt team, konsultation med familjeterapeut, juristjänster och barnskyddets yrkesövergripande arbetsgrupp. Arbetshälsan stöds med regelbunden grupparbetshandledning och regelbundna utvecklingsdagar. Dessutom erbjuder vi dig Tyky-armbandet som ger dig möjlighet till kostnadsfri rekreation inom Åbos kultur- och motionstjänster, samt Föli-kortet för arbetsresor för 27 euro per månad.

Läs mer

http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut

Mer om arbetsgivaren

ledande socialarbetare Riikka Leino, tfn 040 189 2433, riikka.leino@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Västra enheten för socialarbete bland barnfamiljer
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.