Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialarbetarens uppgifter i enheten Stödtjänster inom Åbo välfärdssektor. Enheten Stödtjänster svarar för klienthandledning och övervakning inom barnskyddets dygnetruntvård (institutionsvård och familjevård i uppdragsförhållande), familjevårdens rekrytering, utbildning och ordnande av stödtjänster, koordination av socialarbetets stödtjänster samt socialarbetet i mottagningsverksamheten och familjerehabiliteringen vid familjestödcentren. På vår enhet arbetar socialarbetare, socialhandledare, en byråsekreterare och en ledande socialarbetare med de tidigare nämnda uppgifterna. Arbetsplatsen finns på familjestödcentret, men administrativt är vakansen i Stödtjänster-enheten.

Till socialarbetarens arbetsuppgifter hör familjerehabiliteringens socialarbete på Familjerehabiliteringsenheten Polku, som erbjuder familjerehabilitering dygnet runt, samt på familjestödcentralen i Tallbackas avdelning för effektiviserat arbete i hemmet, där arbetet inleds med en intervallperiod som fortsätter i familjens hem. Enheternas samarbete intensifieras och utvecklas under år 2020. Socialarbetaren deltar i detta utvecklingsarbete. Socialarbetaren deltar också i arbetsgruppen som koordinerar familjerehabiliteringens klienthandledning.

Till arbetsuppgifterna hör att stödja införandet av och undervisa i Åbo stads systemiska modell. Ifall den anställda inte har utbildning som utbildare i THL:s systemiska modell för barnskydd, har den anställda möjlighet att delta i utbildningen nästa gång den ordnas.

Enheten Stödtjänster är en utvecklingspositiv och dynamisk arbetsgemenskap. Vi har regelbundna team av sakkunniga, arbetsledning som stöder arbetsvälmåendet samt aktiv arbetsvälmåendeverksamhet. Vårt teams värden är respekt, förtroende och kundorientering.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Vi väntar oss att den som väljs till uppgiften har en initiativrik och utvecklingspositiv attityd samt bra samarbetskunskaper och sociala färdigheter.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Utbildning som utbildare i THL:s systemiska modell för barnskydd, utbildning inom familjeterapi eller övrig lämplig fortbildning räknas som merit. Erfarenhet av användning av den systemiska modellen för barnskydd och familjerehabiliteringsarbete räknas som meriter.

Egen bil är önskvärd.

Mer om arbetsgivaren

Maija Santamaa
tfn 040 160 6154
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Stödtjänster
Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.