Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi söker en utvecklingsvillig och modig yrkesperson till enheten för barnskyddets vård utom hemmet. Tjänsten som nu kan sökas är ny och med den här nya anställningen arbetar 14 socialarbetare på barnskyddets vård utom hemmet. Med socialarbetarnas vakansantal är det specifika kundantalet 25-35.

Vid enheten arbetar utöver socialarbetare även 7 socialhandledare som fokuserar på arbetet med barnets föräldrar och familjevårdare. Dessutom har vi två registrator-handledare som hjälper till med att göra klientplaner och andra anteckningar. Enhetens två kontorssekreterare tar hand om att koordinera bl.a. Nappula, den skyddade videokopplingen, postning av beslut samt betalningsförbindelser och skriftliga begäranden om utlåtande. Som enhetens chef fungerar ledande socialarbetare.

Arbetet kräver resande men inte att man använder egen bil.

I början av 2020 utbildas vi i ett systemiskt arbetssätt inom barnskydd och därefter tillämpar vi strategin på vår enhet.

Lönen är 3 434,22 €/mån. + engagemangsbonus 200 €/mån. fr.o.m. 1.7.2019. Mer information om engagemangsbonusen får du från den ledande socialarbetaren Milla Lumio och barnskyddschefen Eira Virolainen.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Vi förväntar oss av dig också beredskap att modigt utveckla socialarbetet inom vård utom hemmet tillsammans med övriga anställda på enheten och samarbetspartner samt ett ivrigt och positivt grepp om arbetet. Vi hoppas på att du har en uppskattande och lyssnande attityd i klient- och nätverksarbetet.

Vi uppskattar kännedom om det systemiska arbetssättet och tidigare arbetserfarenhet inom barnskyddets socialarbete.

Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete där du har goda möjligheter till professionell tillväxt och utveckling med stöd från arbetsgemenskapen och hela organisationen. Anställda på enheten har regelbunden grupparbetshandledning och vid behov har du möjlighet till individuell arbetshandledning. Traumafamiljeterapeuten konsulterar regelbundet en gång i veckan gällande klientärenden, dessutom möter den multiprofessionella expertarbetsgruppen, som är i enlighet med barnskyddslagen 14§, regelbundet. Du har tillgång till juridisk konsultation för välfärdssektorn. Som stöd för arbetshälsan har du bl.a. företagshälsovårdens Tyky-armband som ger dig möjlighet till förmånlig rekreation inom Åbos kultur- och motionstjänster.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Milla Lumio tfn 050 561 6758, chef inom barnskyddet, tfn 050 342 4368
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Barnskyddets vård utom hemmet
Adress: Åbo, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.