Socialarbetare, ungdomspsykiatri - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en socialarbetare till serviceområdet för öppenvård, socialarbetarna, placering till en början vid ungdomspsykiatrin. Arbetet inleds 4.1.2021.

Socialarbetarna vid Vasa centralsjukhus tillför ett socialt perspektiv till patienternas elektiva vård, fungerar som experter på servicesystemet, bedömer klienternas sociala situation samt fungerar som en länk mellan servicen och klienternas vardag. En viktig del av arbetet är att erbjuda klienterna psykosocialt stöd. Socialarbetet inom hälso- och sjukvården utgör en viktig del av patientens övergripande vård och rehabilitering. Arbetsgemenskapen är stimulerande, arbetsuppgifterna mångsidiga och arbetsatmosfären är god. Välkommen till socialarbetarenheten.

Behörighetskrav: Socialarbetares behörighet enligt lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)
Språkkunskapskrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. (Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Ann-Christin Sundsten
tfn. 040 653 2851
ann-christin.sundsten@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!