test
Socialarbetare (vård utom hemmet) - Lohjan kaupunki

Vi söker en socialarbetare med ansvar för familjevård i teamet för vård utom hemmet till ett ordinarie tjänsteförhållande. Tjänsten är ny.

Den huvudsakliga uppgiften är att arbeta som socialarbetare med ansvar för omhändertagna barns angelägenheter som placerats i familjevård. Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare mångfacetterad erfarenhet av barnskyddsarbete, speciellt inom vården utom hemmet och bred kunskap om lagstiftning är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Till stöd i ditt arbete erbjuder vi ett team av gedigen professionell kompetens med fyra socialarbetare och fyra socialhandledare utöver den nya tjänsten. Ditt arbetspar och stöd är familjevårdens koordinerande socialhandledare tillsammans med de övriga i teamet. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

En parkeringsplats för bilister finns alldeles intill enheten. Vår arbetsenhet har en tjänstebil, men möjligheten att använda egen bil åtminstone då och då är en fördel, eftersom arbetets karaktär kräver resor.

En flexibel arbetstid med lång flexram (7.00-9.30 och 14.00-19.00) och möjligheten till distansarbete ger dig flexibilitet att planera dina arbetsdagar. De moderna verktyg som vi använder gör att vi kan arbeta på distans. Vår enhet är centralt belägen i Lojo centrum.

Behörighetsvillkor: Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) och Valviraregistrering. Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3736,24 €/mån. + eventuella erfarenhetstillägg, enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna genomförs vecka 5 eller enligt överenskommelse.

Mer information ges av (Förfrågningar om arbetet helst via e-post.):
Chef(en) för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, paivi.kankanen@lohja.fi, tfn 044 374 1225

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.2.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-437-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Social- och specialtjänster för barn och unga
Adress: Larsgatan 50, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb