test

Socialarbetare, vuxensocialarbete, Jakobstad

Ansök senast  29.9.2023 15:00

Vi söker
en vikarie för socialarbetare till Österbottens välfärdsområde under tiden 30.10.2023 - 1.7.2024 med placering till en början vid vuxensocialarbete i Jakobstad.


Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Ledande socialarbetare
Monica Nyfors
tel. 044 403 8581
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Läs om arbetsgivare