Socialhandledare - Borgå stad

Socialhandledare - Borgå stad

Tjänsterna för vuxna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Borgå söker sommarvikarier, två handledare till boendeenheten i Koivula för tiden 3.6-15.8.2019.

Boendeenheten Koivula är en enhet för stödboende med rehabilitering som mål. Vid Koivula ger man dagligen övergripande socialt stöd. Man ger också individuellt råd och handledning till de boende i fråga om missbruksrehabilitering, boendefrågor, vardagliga sysslor och vägar till arbetsliv och utbildning. I Koivula finns 48 boendeplatser och i skyddshärbärget finns åtta platser: sex platser för män och två platser för kvinnor. Boendeenheten Koivula är avsedd för Borgåbor.

Vid Koivula arbetar nio handledare, en sjukskötare och en chef.

De viktigaste arbetsuppgifterna är att hjälpa klienten i vardagen och att leda och planera dagverksamheten i enheten.

Du har en närvårdarutbildning eller någon annan motsvarande utbildning, vi beaktar också socionom-, sjukskötarstuderande som håller på att slutföra sina studier
Körkort är ett måste. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kunskaper i bägge inhemska språken räknas som merit. Arbetet är tvåskiftsarbete. Arbetstiden är 38,45t/veckan. Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Prövotiden är en månad.

Skicka din ansökan senast 4.3.2019 före kl. 15 via länken SÖK NU.

Läs mer

http://www.borga.fi/koivula-tjanster-for-bostadslosa

Närmare uppgifter ger chefen för Koivula Lotta Holopainen, tfn 040 489 9969 eller lotta.holopainen@porvoo.fi

Boendeenheten Koivula
Adress: Porvoo, Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren