Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och på personalutveckling. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stads invandrartjänster söker en socialhandledare till en ordinarie tjänst från 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Inom invandrartjänsterna kan du arbeta med integrationsfrågor på bred front. Trots integrationsfrågornas omfattning kan din kundkrets dock uppfattas tydligt. Det omfattar personer som fått flyktingstatus eller status som alternativt skydd i början av integrationen.

I ditt arbete ingår också de som är offer för människohandel och papperslösa. I kommunförsöket med sysselsättning är du som egen coach 50% av arbetstiden.

Vårt team består av en socialarbetare, integrationshandledare, två socialhandledare, en sekreterare och ledande socialarbetare. I vårt team arbetar också en projektsocialhandledare fram till 31.12.2022. Vårt arbetssätt är kontinuerligt lärande och svarar proaktivt mot förändringarna i omvärlden. Utöver stödet från teamet och chefen får du också ett starkt och kompetent nätverk till stöd för ditt arbete.

Under integrationsfrämjande för nyanlända arbetar socialhandledaren med klient-, utvecklings- och nätverksarbete genom klientprocessen enligt socialvårdslagen. Han eller hon är socialarbetarens arbetspar och fattar också beslut om utkomststöd enligt prövning samt andra behövliga beslut enligt socialvårdslagen och beslut som främjar integrationen. I arbetet ingår också multiprofessionellt samarbete samt vägledning och rådgivning till klienterna. Du är också sakkunnig i olika myndighetsnätverk inom ramen för ditt eget arbete. Borgå stad är också med i kommunförsöket för sysselsättning.

Ditt arbete stöds av goda och fungerande strukturer, såsom regelbundna arbetsgruppsmöten, närmaste chefens stöd och arbetshandledning.

Utöver ett toppteam erbjuder vi en etiskt orienterad arbetsgemenskap, ett juridiskt stöd, flexibla arbetstider, personalens motions- och kulturtjänster och företagshälsovårdstjänster. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialhandledare är en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, socionom YH, som riktar sig till det sociala området. Dessutom förutsätter vi goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken samt goda skriftliga kunskaper och läsförståelse i det ena inhemska språket.

Socialhandledarens arbetstid är 38,15h/ vecka.

Lönen är 2787,61/månad (SH-avtalet).

Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett lagstadgat straffregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 3.7.2022 klo 14.00 via Sök nu-länken.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/socialarbete/invandrare/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger ledande socialarbetare Raisa Muikku, tfn 040 537 7899 raisa.muikku@porvoo.fi eller servicechef Ville Heininen tfn 040 191 6843, ville.heininen@borga.fi

Lär dig mer om oss

Invandrartjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb