Skip to main content
test
Socialhandledare - Raseborg stad

Socialhandledare

Raseborgs stad söker en socialhandledare på heltid till socialarbetet för vuxna med placering inom socialarbete för personer i arbetsför ålder (vuxensocialarbete) från och med 2.1.2023.

Välkommen med att utveckla den sociala servicen i Raseborg! Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och utmanande jobb inom avdelningen social service. Avdelningen består av barn-och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice.

Till arbetsuppgifterna hör främst klientarbete inom social handledning och behandling av behovsprövat utkomststöd, kartläggning av klienternas situation samt bedömning av servicebehovet då det inte är frågan om speciellt stödbehov enligt socialvårdslagen och dokumentation.

Behörighetskrav: Socionombehörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 och Valviraregistrering samt goda kunskaper i svenska och finska.

För oss är klienten i centrum och vi utvecklar servicen i samarbete med andra social- och hälsovårdstjänster. Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder i samråd med blivande Västra Nylands välfärdsområde.

Vi söker dig som är energisk och trivs med teamwork och klientkontakter. Vi förväntar oss att du har social kompetens, kan fungera flexibelt, har förmåga att ta eget ansvar, ser positivt på nytänkande och att du ser fram emot att vara med och utveckla vår service till att allt bättre stöda och handleda klienterna i deras individuella förändringsarbete. Vuxensocialarbetet är varierande och inspirerande och kräver flexibilitet och förmåga till anpassning och nytänkande.

Lönesättning enligt SH-avtalet och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med § 48 och § 48a i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information ges av Pia Sandström, tfn 019 289 2252, pia.sandstrom@raseborg.fi eller Jessica Himanen-Stenström, tfn 019 289 2230, jessica.himanen-stenstrom@raseborg.fi.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 456922. Ansökningstiden går ut 31.8.2022 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.


Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av Pia Sandström, tfn 019 289 2252, pia.sandstrom@raseborg.fi eller Jessica Himanen-Stenström, tfn 019 289 2230, jessica.himanen-stenstrom@raseborg.fi.

Lär dig mer om oss

Vuxensocialarbete

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb