Skip to main content
test
Socialhandledare & ansv. handledare, MDFT-skolning - Social-och hälsovårdssektorn

Vi söker 2 socialhandledare och 1 ansvarig handledare till det nya MDFT-serviceteamet som tas i bruk den 26 september. De valda personerna deltar i utbildningen för multidimensionell familjeterapi (MDFT). Utbildningen organiseras på engelska och längden för kursen är 10 månader.

Det nya MDFT-teamet
Till barnskyddets och familjesocialarbetetstjänster grundar vi ett nytt familjeterapiteam, med fokus på multidimensionell familjeterapi. Målgruppen är ungdomar i åldern 11-17 år som lider av olika svårigheter (beteende- och missbruksstörningar), för vilka lättare öppenvård redan prövats. MDFT-terapin utgår från serviceremissen utförd av en socialarbetare på barnskyddet.

Teamet kommer bestå av 4 socialhandledare (MDFT-terapeuter) och en ansvarig handledare (MDFT-nyckelterapeut). Arbetet består till 100% av MDFT-terapiprocesser. Kontoret ligger på Rävvägen 8.

Rekrytering till utbildningen
MDFT-utbildningen startar den 3 oktober 2022 och pågår i 10 månader. Under utbildningstiden tar teamet emot ett begränsat antal kunder. Vi rekryterar nu socialrådgivare och en ansvarig handledare, vars jobb efter utbildningen är som terapeut och nyckelterapeut.

I rollen som nyckelterapeut ansvarar du för MDFT-teamets möten och hantering av kundärenden, dina egna MDFT-klienter samt administrativa uppgifter relaterade till personalfrågor (skiftplanering mm). Som din förperson och stöd i arbetet finns ledande handledare utbildaren från Holland.
I rollen som terapeut utför du MDFT-terapiprocessen för cirka 3-4 kunder åt gången enligt barnskyddets kundplan. Nyckelterapeuten ansvarar för metodhandledning.

Önskvärda egenskaper vi söker efter:
- förmåga att ta till sig ny kunskap och avvänja sig från tidigare metoder
- förmåga att arbeta på eget initiativ och vara aktiv
- en positiv inställning till förändring
- förmåga att arbeta i pressade situationer
- tillräckliga kunskaper i engelska
- en social- och hälsovårdsutbildning fungerar som lämplig bakgrund samt gedigen erfarenhet av arbete med familjer.

Lön betalas under utbildningstiden
- socialhandledare 2628,07€/mån och efter utbildningen 2719,29€/mån
- ansvarig handledare 2747,45€/mån

Utöver intressant och omväxlande arbete erbjuder vi dig goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt Helsingfors stads övriga personalförmåner. Du har även möjlighet att ansöka om en tjänstebostad. Läs mer om tjänstebostäderna här: https://www.hel.fi/sv/boende/hyresbostader

Behörighetskrav:

Behörighetsvillkor till tjänsten är examen enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §) (socionom) eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovården (sjukskötare) eller samhällspedagog, eller tidigare examen på institutnivå inom social-och hälsovården.
Tjänsten förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Den sökande ska före antagnings beslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt Straffregisterlagen (504/2002).

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar samt coronavaccineringsskydd enligt § 48.

Som meriter räknar vi:
- vi söker en mångsidig personal
- språkkunskaper som exempelvis svenska, arabiska och somaliska.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsovårdstjänster, Familje- och socialvårdstjänster, Barnskyddstjänster
  • JobbFast anställning
  • SOTE-01-481-22
  • 26.9.2022
  • 2628,07€ (2719, 29€) / 2747,45€
  • 17.6.2022 - 4.7.2022 16:00
  • Övriga jobb inom socialsektornHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Stella Leoni, ledande handledare tel. 040 6695257
Toivo- och MDFT-tjänster, barnskydd och familjesocialarbete
Förfrågningar:
23.6 kl. 8-10
4.7 kl. 8-16

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdstjänster, Familje- och socialvårdstjänster, Barnskyddstjänster

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Rävvägen 8, 00800 Helsinki

Rekommenderade jobb