test

Socialhandledare, barnskyddets efterv., Jakobstad

Ansök senast  2.12.2022 15:00

Vi söker
en socialhandledare till Österbottens välfärdsområde, med placering till en början vid barnskyddets eftervård i Jakobstad.

Välkommen till vårt kompetenta, utvecklande och inspirerande team för att jobba som socialhandledare inom barnskyddets eftervård!
Eftervårdsteamet för barnskyddet i Österbottens välfärdsområde består av fem socialhandledare, två socialarbetare och serviceenhetschefen. Enheten finns i både Jakobstad och Vasa. Vi söker en socialhandledare för en tillsvidareanställning till Jakobstadsenheten.
Socialhandledarens arbete inom eftervården är omfattande, långsiktigt och individuellt stöd för att unga ska bli självständiga och få lösningar till att hantera sin vardag. Stöd ges efter den ungas behov i samarbete med andra aktörer som arbetar med den unga. Samarbete sker bland annat med läroanstalter, arbets- och näringsbyrån, FPA och socialtjänsten. I arbetet ingår att utveckla innehållet och verksamhetssätten inom eftervården tillsammans med andra eftervårdsaktörer.

Vi uppskattar erfarenhet av att arbeta med unga, förmåga att arbeta självständigt och som ett team, samt goda samarbets-, interaktions- och arbetsgemenskapsförmågor. I arbetet behövs också uthållighet och mod att ta sig an utmaningar. Eftervårdsteamet genomgår för närvarande utbildning i det systemiska arbetssättet, och kunskap om arbetssättet anses vara en fördel.

Vi erbjuder mångsidigt, ansvarsfullt och utmanande arbete i en god arbetsgemenskap samt stöd från hela teamet. Arbetet stöds också av arbetshandledning.

Arbetstiden är främst vardagsarbete, inklusive arbete även på kvällarna. Arbetsuppgifterna förutsätter körkort.

Behörighetskrav:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-examen eller med den tidigare motsvarande examen.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

serviceenhetenschef
Sirpa Siirtola
tfn 040 077 2230
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare