test

Socialhandledare, familjerättslig service

Ansök senast  8.12.2022 15:00

Vi söker
en socialhandledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid den familjerättsliga servicen.

Socialhandledaren handhar främst avtal om underhåll för barn i ärenden där en förälder inte bor tillsammans med barnet eller i fall där vårdnaden handhas av en annan person än barnets föräldrar. Socilahandledaren arbetar i team med socialarbetare och barnatillsyningsmän.

Arbetet förutsätter flexibilitet, körkort och möjlighet tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-examen eller med den tidigare motsvarande examen.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

chef för barn- och familjeservice Carola Lindén
tfn 044 721 9004
carola.linden@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare