test

Socialhandledare, familjerättsliga enheten, Jakobstad

Ansök senast  18.4.2024 15:00

Vi söker en flexibel socialhandledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid den familjerättsliga enheten i Jakobstad.

Socialhandledaren utreder och förbereder ärenden som sedan fastställs av socialarbetare eller barnatillsyningsman. Det handlar främst om beräkning av underhållsbidrag för barn, som barnets föräldrar ska avtala om vid separation och skilsmässa eller då en förälder inte bor tillsammans med barnet. Även andra ärenden kan förberedas av socialhandledaren. Socialhandledaren arbetar i team med socialarbetare och barnatillsyningsmän, bland annat vid adoptionsrådgivning, utredningar och rapporteringar.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 8).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

ledande socialarbetare Magdalena Abrams

tfn 040 805 1838

magdalena.abrams@ovph.fi

chef för barn- och familjeservice Carola Lindén

puh. 044 721 9004

carola.linden@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare