Socialhandledare inom vuxensocialarbetet - Pargas stad

Inom socialserviceenheten på social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ledigförklaras en tillsvidaretjänst som Socialhandledare inom vuxensocialarbetet från och med 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi söker en socialhandledare till vuxensocialarbetet. Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen individuell socialrådgivning och handledning till vuxna personer. En central arbetsuppgift är socialarbete inom ekonomi: socialhandledaren fattar beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och förstärker klientens ekonomiska funktionsförmåga. Socialhandledaren utför bedömningar av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Tillsammans med klienten söker man olika alternativ för att förbättra livssituationen och motiverar till förändring. Det är viktigt att möta klienten flexibelt, att stödja och motivera till att klara sig självständigt.

Arbetet innehåller både byråarbete och fältbesök.

Socialhandledaren arbetar inom hela kommunen med placering på socialcentralen i Pargas. Socialhandledaren hör till teamet för vuxensocialarbete.

Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Arbetstagarens personliga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Möjlighet finns till språkstudier och arbete i en levande tvåspråkig miljö. Regelbundet distansarbete är möjligt om man vill.

Vi förutsätter att du är flexibel och samarbetskunnig med ett etiskt arbetssätt och att du delar våra värderingar i utvecklings- och teamarbete. För att sköta uppgiften behövs förmåga att känna igen klientens styrkor och förstärka dem.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna visas genom intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader. Möjligheten att använda egen bil underlättar arbetet.

Lönen bestäms enligt AKTA.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/socialservice-for-vuxna

Mer om arbetsgivaren

Närmare uppgifter om tjänsten ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 264926. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 17.12.2019 kl. 12.00.
Arbetsintervjuer hålls 19.12.2019 eller enlig överenskommelse.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.