Socialhandledare inom vuxensocialarbetet - Pargas stad

Inom socialserviceenheten på social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ledigförklaras en tillsvidaretjänst som

Socialhandledare inom vuxensocialarbetet från och med 1.5.2020 eller enligt överenskommelse.

Gillar du ett mångsidigt och självständigt jobb med människor där varje dag är olik den andra?
Om svaret är ja, kan du vara den person vi söker till socialhandledare inom vuxensocialarbetet.

Som socialhandledare arbetar du med vuxna och handleder dem i olika utmaningar med livshantering. Tillsammans med klienten söker man efter alternativ för att förbättra klientens livssituation och motiverar klienten till förändringar. Det är viktigt att bemöta klienten flexibelt och stödja och motivera klienten att klara sig självständig. Med klienten gör du bedömningar av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Som socialhandledare kan du dessutom hjälpa klienten genom att fatta beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd samt lära ekonomihantering med hjälp av ett förmedlingskonto.

Arbetet innehåller både kontorsuppgifter, team- och pararbete och fältbesök.

Socialhandledaren arbetar inom hela kommunen med placering på socialcentralen i Pargas. Socialhandledaren hör till teamet för vuxensocialarbete där de erfarna medarbetarna ger ett starkt professionellt stöd.

Vi anser att det är viktigt att sköta om sin arbetshälsa. Arbetstagarens personliga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Vi har en öppen och konstruktiv diskussionskultur. Vi erbjuder möjlighet till språkstudier och arbete i en levande tvåspråkig miljö. Om du så önskar har du möjlighet till regelbundet distansarbete. De erfarna arbetskompisarna introducerar dig i arbetet, och chefen finns till för stöd.

Vi önskar att du är strukturerad, flexibel och ansvarstagande samt bidrar till en god och positiv stämning i arbetsgemenskapen.
Förutom de arbetsuppgifter som redan ingår i arbetet, har du möjlighet att påverka arbetets innehåll beroende på intresse och kompetens.

Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Vi önskar att du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Möjligheten att använda egen bil underlättar arbetet.

Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Språkkunskaperna visas genom intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid om sex månader.

Lön enligt AKTA.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/socialservice-for-vuxna

Mer om arbetsgivaren

Närmare uppgifter om tjänsten ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 285385. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 9.4.2020 kl. 12.00. Arbetsintervjuerna hålls 15.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Strandvägen 28, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.