Skip to main content
test
Socialhandledare inom vuxensocialarbetet - Pargas stad

Välkommen på jobb till social- och familjeenheten i Pargas! Vi söker en socialhandledare till en ordinarie tjänst inom socialt arbete för vuxna.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus.

Som socialhandledare arbetar du med vuxna och vägleder dem i olika utmaningar med livskompetens och kartlägger deras servicebehov. Du fattar beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och hjälper till med ekonomihantering bl.a. med hjälp av förmedlingskonto. Socialhandledaren är en del av teamet för socialt arbete för vuxna som består av socialarbetare, socialhandledare, närarbetare, kontorsanställda och en ledande socialarbetare.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar din erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt. Social- och familjeenheten har en leasingbil, men vi önskar att du har möjlighet att använda egen bil. Pargas är en tvåspråkig stad och på social- och familjeenheten får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
- stöd från platschefen
- möjlighet att jobba på distans varje vecka
- stöd för studier i finska eller svenska
- möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
- öppen och konstruktiv diskussionskultur.

Behörighetsvillkoren är behörighet som socionom enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Lönen är 2550,39 € i månaden.

Den som väljs till tjänsten ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002) innan hen tar emot tjänsten. Språkkunskaperna visas genom intyg. Prövotiden är sex månader.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/socialservice-for-vuxna

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om tjänsten som socialhandledare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 439309. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 27.5.2022 klo 12.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Socialservice

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb