Skip to main content
test
Socialhandledare, lägesbedömning 1, äldre - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en socialhandledare för en ordinarie tjänst inom resultatområdet kund- och servicehanledning inom äldreomsorgen, med en placering till en början i södra distriktet. Tjänsten kan besättas från och med 1.9.2022.

Resultatområdet för kund- och servicehandledning inkluderar verksamhet på flera olika nivåer. Till verksamheten hör allmän inledande handledning, rådgivning och kommunikation för social- och hälsovården. Till huvuduppgifterna hör multiprofessionellt samarbete inom gerontologiskt socialt klientarbete, handledning och vägledning om service och sociala förmåner.

Arbetets insatser riktas till personer vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att försämras, med klientens självbestämmanderätt i fokus. Socialhandledaren arbetar i ett nära samarbete med äldreomsorgens socialarbetare. Som stöd i ditt arbete har du också hela gerontologiska socialarbetarteamets stöd samt den övriga personalens stöd inom kund- och servicehandledningen. Arbetet utförs på hembesök, i klientens olika nätverk och tjänstemannasammanhang och nätverksmöten i södra området (Närpes, Kaskö, Kristinestad). Arbetet förutsätter användning av egen bil.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen, goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, substanskunskaper i socialvård inom äldreomsorgen. Vi erbjuder dig en utsiktsplats i utvecklingen av tjänster för de äldre och ett betydelsefullt jobb bland de äldre i en arbetsgemenskap som uppmuntrar dig till att lära dig nya saker och utveckla ditt eget kunnande.


Behörighetskrav:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 8) samt geronom eller socionom YH-examen eller med den tidigare motsvarande examen.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för äldreservice Berit Kivimäki
tel. 040 354 9918
berit.kivimaki@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb