Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialhandledare till ett ordinarie tjänsteförhållande till barnfamiljernas socialtjänster.

Socialhandledaren arbetar regionalt som arbetspar till socialarbetare i kundrelationer enligt socialvårdslagen, utför en bedömning av servicebehoven och för sin del systematisk social handledning för familjer.
Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av arbete som hänför sig till familjesocialarbete och barnskydd är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.
Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten enligt klientens livssituation och utvecklingsarbetet har fokus på att tjänsterna blir mer barn- och familjeorienterade, ger bättre resultat, är kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen. I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Kom och utveckla med oss för barnfamiljer avsedda socialtjänster i riktning mot ett systemiskt arbetssätt. Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar. Målet är att tillämpa principerna för det systemiska tänkandet och de metoder som stöder tänkandet så att de ger ett perspektiv som på ett konkret sätt styr barnskyddsarbetet. Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor: Förutsättningen är behörighet enligt 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015), socialhandledarens behörighet.
Lönen är 2 607,69 € euro/mån. enligt AKTA.
Den som väljs till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård.
Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lohja.fi

Päivi Känkänen, chef(en) för barnfamiljearbetet. paivi.kankanen@lohja.fi, 044-374 1225
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-154-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren