Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Enheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialhandledare till ett visstidsvikariat (fram till 30.6.2020) inom socialservicen för barnfamiljer.

Befattningen ingår i eftervårdsteamet. Socialhandledarens uppgifter utgörs av ett systematiskt arbete med eftervårdens unga klienter. Arbetet kräver utmärkta färdigheter för interaktion, förmåga till arbete i par och i grupp samt förmåga till samarbete med olika myndigheter. Tidigare erfarenhet av socialarbete med familjer och arbete i anslutning till barnskyddet är en förutsättning för framgångsrik skötsel av arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utvecklingsarbete samt goda organiserings- och dokumenteringsfärdigheter.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten enligt klientens livssituation och utvecklingsarbetet har fokus på att tjänsterna blir mer barn- och familjeorienterade, ger bättre resultat, är kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen. I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Kom och utveckla med oss för barnfamiljer avsedda socialtjänster i riktning mot ett systemiskt arbetssätt. Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar. Målet är att tillämpa principerna för det systemiska tänkandet och de metoder som stöder tänkandet så att de ger ett perspektiv som på ett konkret sätt styr barnskyddsarbetet. Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Arbetet är av mobil karaktär så körkort och tillgång till egen bil åtminstone delvis är nödvändiga för att man ska kunna sköta arbetet. Arbetstagaren har också vid behov möjlighet att använda enhetens egen bil, Lojo stads elbil eller elcykel.

Behörighetsvillkor: Förutsättningen är behörighet enligt 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015), socialhandledarens behörighet.

Lönen är 2 607,69 € euro/mån. enligt AKTA.

Den som väljs till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård.

Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lohja.fi

Mer information: 29.7.-5.8.
Chef(en) för barnfamiljearbetet, Päivi Känkänen tfn. 044-374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi,
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 5.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-190-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren