test

Socialhandledare, service för arbetsför ålder

Ansök senast  29.9.2023 14:00

Är du en lagspelare som inspireras av ett arbete som har effekt? Nu erbjuder vi en arbetsplats där du får säkerställa kvaliteten i den första kontakten i kundservicen tillsammans med ett mångprofessionellt team!

I klienthandledningen i social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde bildas regionala mångprofessionella team som ansvarar för handledning, rådgivning och bedömning av servicebehov. Vi söker nu en socialhandledare till det tvåspråkiga teamet som verkar inom Kimitoön och Pargas området; du kan framföra önskemål om arbetsplatsens läge.

Vi söker till vår grupp en socialhandledare som har omfattande erfarenhet av det sociala arbetsfältet, som väl känner till servicesystemet och socialvårdens klientprocesser och är en van aktör i mångprofessionella nätverk.

Socialhandledarens uppgift är i huvudsak klientarbete: rådgivning och servicehandledning samt bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen mångprofessionellt inriktat på arbete med personer i arbetsför ålder. Arbetet fastställs av lagstadgade tidsfrister. Till socialhandledarens uppgifter hör att bevilja tjänster och utkomststöd och/eller att delge klienten de tjänster som behövs och att delta i att utarbeta plan, dokumentation och arbete i nätverk.

Uppgiften förutsätter goda kunskaper i finska och svenska.
Socialhandledarens uppgifter koncentreras i huvudsak till serviceuppgiften för personer i arbetsför ålder, men innehåller också rådgivning, handledning, bedömning av servicebehovet och beslutsfattande i anslutning till service för barnfamiljer.

Utöver klientarbetet hör ett utvecklande arbetssätt till uppgiften (team, möten, arbetshandledning, fortbildning osv.), bedömning av effektivitet och kvalitet, fortlöpande utvärdering och vid behov ändring av arbetsformer samt konsultation och rådgivning till samarbetspartner.

Behörighetsvillkoret är lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovården eller tidigare examen på institutnivå.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest

Den som utses till tjänsten ska lämna ett kriminalregisterutdrag om honom/henne som avses i lagen om utredning av brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn (504/2002).


Läs mer

http://varha.fi

Anna Tähtinen, områdeschef för barnfamiljer tfn. 040 488 6091
Niina Hemming, chef för serviceområde tfn. 040 549 2693
Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret. Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en pappersansökan per post till Varha, Kirjaamo, Box 52, 20521 Åbo

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare