Skip to main content
test

Vi söker en socialhandledare i arbetsavtalsförhållande till äldreomsorgen i Grankulla på Villa Breda.
I boendeenheten arbetar två socialhandledare som i första hand ansvarar för en våning, det vill säga två grupphem med 15 platser. Det här är en ny befattning.

Grankulla stads äldreomsorg har samlat sin verksamhet på Villa Breda. Förutom boendeenheten finns även hemvården, ett servicecenter och ett servicehandledningsteam i samma fastighet.

Socialhandledaren vid grupphemmen arbetar för att upprätthålla klienternas självständighet och funktionsförmåga. I arbetsuppgifterna ingår att reda ut och handlägga de boendes förmånsärenden, att stärka känslan av samhörighet och delaktighet (olika verksamheter, gemensamma möten, utflykter, evenemang och nätverksmöten) samt att göra upp planer för social rehabilitering och verkställa dem i samarbete med egenvårdarna. I personalen på grupphemmen ingår sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och en läkare. Arbetet är multiprofessionellt. Cheferna för grupphemmen fungerar också som socialhandledarnas närmaste chefer.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig examen. Dessutom förutsätter vi att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra inhemska språket samt att du hör till centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Vi söker dig som jobbar självständigt och aktivt och har god förmåga till självstyrning. Vi önskar att du har visioner och utvecklingsförmåga så att vi kan utveckla verksamheten efter klienternas behov. Vi uppskattar förmågan att omsätta planer i praktiken. I arbetet får du vara kreativ och använda dina egna styrkor i till exempel gruppverksamheten. Det är också viktigt att du har god samarbets- och interaktionsförmåga. Erfarenhet av arbete med äldre människor eller av motsvarande uppgifter ses som en merit.

På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska före tillträde uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från stadens företagshälsovård. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som väljs ska uppvisa betyg på att hen uppfyller de formella kraven på kompetens och betyget kontrolleras under intervjun.
På anställningen tillämpas villkoren i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och SH-avtalet. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2402,46 euro/mån. Arbetstidsformen är allmän arbetstid och vi har flexibel arbetstid.

Arbetet börjar 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling. Vi erbjuder möjlighet till lunch och personalförmånen ePassi.
Grankulla stads anställda flyttar 1.1.2023 över till Västra Nylands välfärdsområde som så kallade gamla arbetstagare.

Intervjuerna inleds redan under ansökningstiden.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

boendeenhetens chef Lea Pyykkönen, tel. 050 466 05 28 (vardagar 8-15) och ansvariga sjukskötare Niina Laine, tel. 040 651 27 15 (vardagar 8-15), fornamn.efternamn@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, äldreomsorg

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla stad erbjuder personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi) och staden kan vid behov erbjuda tjänstebostad.

Grankulla är en rökfri arbetsplats. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Bredantie 16, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb