Skip to main content
test
Socialhandledare - Social-och hälsovårdssektorn

Vi söker en socialhandledare till barnskyddets intensifierade familjearbete, i ett tvåspråkigt team i Berghäll. Adressen är Andra linjen 4G.

Familjearbetet stöder föräldraskapet, funktionsförmågan och förstärker familjens växelverkan med ett rehabiliterande arbetssätt. Inom det intensifierade familjearbetet arbetar man främst hemma hos familjerna, i par och samarbete med familjens nätverk. Arbetet utförs planenligt, målinriktat och med fokus på förändring.

Arbetets innehåll, arbetsmetoden och varaktigheten fastställs enligt barnets klientplan och behov för stöd. Familjearbetet innehåller möten med barnet, föräldrarna och med hela familjen. Du får också ta del av det mångprofessionella nätverkssamarbetet.

Arbetstiden är 38,15 h i veckan och tiderna bestäms enligt klienternas behov, mellan kl. 7-20 och ibland även på veckoslut.

Du kommer väl ihåg att bifoga kontaktuppgifterna för din referens (förperson) till din ansökan.

Vi erbjuder ett multilokalt arbete i ett trevligt team och med möjlighet att planera arbetet sjävständigt, utveckla arbetet, delta i utbildning och ta tillvara ditt specialkunnande. Som arbetstagare inom Helsingfors stad är du berättigad till: HRT:s servicebiljett, företagshälsovårdstjänster, motionsförmån, lunchförmån och tjänstebostad. Du kan bekanta dig med Helsingfors stads tjänstebostäder under adressen hel.fi/sv/boende.

Helsingfors stad belönar också sina medarbetare för goda arbetsprestationer.

Inom social- och hälsovården i Helsingfors stad, har vi gjort ett medvetet val att stöda våra medarbetares välbefinnande och återhämtning genom motion. Du kan få personalrabatt för till exempel simhallsbesök, konditionsal och motionsevenemang. Du har också möjlighet att få rabatt för användning av stadcykel, få stöd för påbörjandet av motion i form av ledd verksamhet eller delta i olika former av personalmotion.


Behörighetsvillkor:

Yrkeshögskoleexamen som lämpar sig för socialarbetssektorn (t.ex. socionom) i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §) eller tidigare examen på institutnivå inom social-och hälsovården.

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga färdigheter i finska.

Uppgiften förutsätter att ett brottsregisterutdrag uppvisas (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Anställningen kräver vaccinationsskydd enligt 48 § lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi förutsätter:

- erfarenhet av att arbeta med barnfamiljer
- en uppskattande och respektfull inställning till klienterna
- förmåga till ett reflektivt arbetssätt
- god kommunikations- och samarbetsförmåga
- initiativtagande och ett samhällsdrivet arbetssätt
- ett utvecklingsvänligt och resurscentrerat arbetssätt

Vi räknar som merit:

-metodikskolning (t.ex. neuropsykiatriskt kunnande)
-erfarenhet av grupphandledning
-goda dokumentationsfärdigheter

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familje- och socialtjänster, Berghälls familjecenter
  • JobbVikariat
  • SOTEPE-01-264-23
  • 12.6.2023 - 31.12.2023
  • 2694,03 €/mån
  • 25.5.2023 - 9.6.2023 16:00
  • Övriga jobb inom socialsektornNylandHelsingforsKommun

Kontaktinformation

Ledande socialhandledare Kirsti Nokelainen, kirsti.nokelainen@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familje- och socialtjänster, Berghälls familjecenter

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Adress: Andra linjen 4G, 2 vån., 00530 Helsinki

Rekommenderade jobb