Skip to main content
test
Socialhandledare, Välfärdscenter - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Hej socionom!

Vi söker en socialhandledare till tjänster för vuxna i Pargas (Varhas serviceområde 4). Du hjälper våra kunder med bl.a ekonomiska ärenden och ärenden som berör boendet och handlar både självständigt och med ett arbetspar. Du får kollegialt stöd i teamet, som består av tre andra socialhandledare och tre socialarbetare. Våra kunder är Pargasbor i åldern 18-64 år.

Det är möjligt att jobba på distans och vi har glidande arbetstid.

En bra kommunikationsförmåga hjälper en i kundarbetet. Det är önskvärt att man kan svenska, eftersom Åbolands skärgård hör till vårt verksamhetsområde. Vi har en gemensam bil till vårt förfognade men körkort och egen bil är nödvändiga. Behörighetskrav är en för socialhandledare lämplig yrkeshögskole-examen inom social- och hälsovården (Lag om behörighetsvillkorför yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 § 6).

Arbetstiden är 38h 15 min/vecka.

Vi förutsätter initiativförmåga och ett positiv attityd.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner på kommande).

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest

Läs mer

http://varha.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Maria Wallin, maria.wallin2@varha.fi, puh. 0404885596
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret. Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en pappersansökan per post till VSHVA, Kirjaamo, Box 52, 20521 Turku

Lär dig mer om oss

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, SOTE-palvelut, Sosiaali- ja vammaispalvelut, Sosiaali- ja vammaispalvelualue 4, Aikuissosiaalityö Alue 4

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

***

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb