Socialhandledare, Västra enheten för socialarbete bland barnfamiljer - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi inom familje- och socialtjänsterna i Åbo förenas av stark yrkesstolthet och en brinnande vilja att göra vårt arbete på ett bättre sätt. Vi söker nu en socialhandledare till den Västra enheten för socialarbete bland barnfamiljer för att utföra Finlands mest innovativa socialarbete.

Socialarbetet bland barnfamiljer är lagstadgad, systematisk, målinriktad och förändringsorienterad socialrådgivning för barnfamiljer. Målet är att stödja klienternas resurser, initiativförmåga och kontroll över sitt eget liv, göra bedömningar och erbjuda nödvändiga socialtjänster, förebygga långvarigt beroende av socialtjänster samt stödja välbefinnandet genom socialrådgivning.

I vårt arbete fokuserar vi inte på problem, utan på att se möjligheter och på ett genuint bemötande av klienten.

Inom familje- och socialtjänsterna i Åbo arbetar vi med ett systemiskt arbetsgrepp. Det betyder att vi arbetar i multiprofessionella team där kollegor stöder varandra och kan lära sig mer.

Behörighetskravet för arbetsuppgiften är den kompetens som förutsätts enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15); en lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården med inriktning på socialt arbete eller tidigare utbildning på institutnivå.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).

Vi önskar att alla sökande har ett initiativrikt arbetsgrepp, kontroll över helheter, förmågan att organisera arbetsuppgifter och erfarenhet av arbete med vuxna och barn. Mångsidiga språkkunskaper räknas som merit.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren
  • Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Västra enheten för socialarbete bland barnfamiljer
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • TKU25-20-206-20
  • 1.10.2020
  • 2 324,76 €/månad
  • 15.9.2020 - 29.9.2020 15:00
  • SocialarbeteSocialsektornÅboEgentliga Finland

Riina-Riikka Ahrelma
tfn 040 702 3248
riina-riikka.ahrelma@turku.fi
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Västra enheten för socialarbete bland barnfamiljer
Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.