Socialterapeut, Ungdomsstation - Social-och hälsovårdssektorn

Är du intresserad av att arbeta med missbruks- och mentalvårdsfrågor bland unga? Vi söker en socialterapeut för en fast anställning på Ungdomsstationen.

Ungdomsstationen erbjuder tjänster med låg tröskel för unga i åldern 13-23 år som har problem med rusmedel eller spelande eller lindrig psykisk ohälsa samt deras närstående.

Arbetet är självständigt och mångsidigt. Socialterapeuten ska arbeta inom teamet för vård och rehabilitering vid Ungdomsstationen. Till teamets uppgifter hör psykosocialt vård- och rehabiliteringsarbete i form av korta interventioner, handledning av behandlingsgrupper, missbruksarbete och missbruksbedömningar inom en mångprofessionell arbetsgrupp. Vid Ungdomsstationen genomförs återhämtningsorienterad vård och rehabilitering.

Vår ungdomsstation är en del av hälso- och välfärdscentralsverksamheten och familjecenterverksamheten, där man samarbetar med andra social- och hälsovårdstjänster kring klientens ärende för att göra bedömningen, vården och tillgången till tjänster smidigare.

Vi söker en socialterapeut med samarbetsförmåga och ansvarskänsla som är intresserad av professionellt utmanande, meningsfulla och intressanta uppgifter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna för unga.

Helsingfors stad kan erbjuda dig mångsidiga personalförmåner, utbildningsmöjligheter, arbetsresesedlar samt möjlighet till en förmånlig personalbostad, där du får bo under hela din anställning.

Behörighetsvillkoret är behörighet att arbeta som socialarbetare i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §) eller psykologie magisterexamen (högre högskoleexamen) och legitimation i Finland eller högre högskoleexamen med socialpsykologi som huvudämne.

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkraven är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Innan anställningsbeslutet fattas måste den sökande lämna in en bedömning från företagshälsovården gällande den sökandes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till arbetet.

Befattningen har lediganslagits på nytt, och tidigare ansökningar beaktas när befattningen tillsätts.

Dessutom förväntar vi oss:

Intresse för arbete inom mentalvårds- och missbrukartjänster för unga
Beredskap att leda grupper
Arbete med unga och deras familjer kräver goda nätverks-, samarbets- och teamfärdigheter.
Kunskap om missbruks- och mentalvårdsfrågor som rör unga

Som merit räknas:

Erfarenhet av mentalvårds- och missbruksarbete eller annan arbetserfarenhet som är väsentlig för uppgiften
Kunskap om servicesystemet i Helsingfors
Möjlighet att arbeta med klienter på svenska
Övriga utbildningar som gagnar Ungdomsstationen

Läs mer

https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/mental/psykiatri-och-missbrukarcentraler

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande socialarbetare Matti Määttänen, 050 330 8149, matti.p.maattanen@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social-och hälsovårdssektorn, Psykiatri- och missbrukartjänster, Ungdomsstation

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Broholmsgatan 4, 6 vån., 00530 Helsinki

Rekommenderade jobb