Skip to main content
test

Är du intresserad av skiftarbete inom småbarnspedagogiken i ny arbetsuppgift som socionom inom småbarnspedagogik? Kom och arbeta i en motiverad, flexibel och glad arbetsgemenskap! Vi söker en likasinnad kollega till vårt professionella arbetsteam i nya utrymmen.

Som socionom inom småbarnpedagogik arbetar du i skiftgruppen i ett team med en lärare och två barnskötare, du förväntas arbeta förutom dagsturer även kvällar och veckoslut, eventuella nätter sköts i regel av barnskötare. Du deltar i planering, förverkligandet, utvärdering och utveckling av verksamheten i barngruppen, särskilt genom att främja barnens välmående, grupptillhörighet och delaktighet. Arbetsuppgifterna är mångsidiga i och med att verksamheten dagtid är team- och smågruppsarbete emedan du under kvälls- och veckoslutsturerna arbetar själv med några barn. Vi delar skiftvårdens allrum med Monikon päiväkoti, som också har kvälls- och veckoslutsöppet.

Vi strävar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss både ur barn- och vuxenperspektiv.

Daghemmet har läsår 2023-2024 åtta barngrupper, varav två är förskolegrupper och en är skiftgrupp. Vi befinner oss i lärcentret Monikko, nära Alberga centrum och Alberga idrottspark, tillsammans med Monikon päiväkoti, Alberga skola och Leppävaaran koulu. Vi delar aktivitetssal, aktivitetsrum, verkstad, vattenlek och matsal med Monikon päiväkoti.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Arbetsplats och adress: Alberga daghem och förskola, Grindåkersgatan 2-4, 02650 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Arbetet är en fast anställning.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Vi förutsätter: Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter god förmåga att arbeta både i team och enskilt.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/alberga-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Elli Nylund, 0468771777, elli.nylund@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem, Alberga daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Veräjäpellonkatu 2, 02650 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb