Socionom inom småbarnspedagogik - Lohjan kaupunki

Hej du som är socionom inom småbarnspedagogiken!
Vi söker tre (3) engagerade och utvecklingsinriktade socionomer inom småbarnspedagogik för visstidsanställning för tiden 4.1.2021-31.12.2021. En av befattningarna är placerad i daghem för skiftesvård.

De ledigförklarade befattningarna är nya och hänför sig till ett visstidsprojekt som syftar till att stödja barn och familjer, främja nätverkande och ta fram en arbetsbeskrivning för en socionom inom småbarnspedagogik (med omfattande kompetens).

Socionomen inom småbarnspedagogik är expert på det tjänster som ges för barn och familjer. Inom småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen stödjer socionomen samarbetet med barn och familjer. Socionomen inom småbarnspedagogik främjar samarbetet på ett sektorsövergripande sätt med andra aktörer, bland annat familjerådgivningen, rådgivningen och det sociala arbetet.

Uppgifterna inkluderar att ta fram en arbetsbeskrivning för en socionom inom småbarnspedagogik genom att utnyttja den specialkompetens om utbildningen ger. Att pröva olika arbetssätt i samarbete med andra aktörer inom småbarnspedagogiken. Arbetsinsatsen fördelas mellan flera daghem och i den ingår arbete även i barngrupper genom att bl.a. stödja emotionella färdigheter och kompisfärdigheter.

Vi håller på att ta fram en ny typ av arbetsbeskrivning för småbarnspedagogik, så förutom kompetens i småbarnspedagogik värdesätter vi goda arbetsgemenskapsfärdigheter och ett utvecklande arbetssätt. Personen vi söker en positiv, uppmuntrande och flexibel teammedarbetare med god interaktionsförmåga.

Vi erbjuder intressant arbete, en utvecklande verksamhetskultur och en bra arbetsgemenskap. Kom och utveckla en arbetsbeskrivning för en socionom inom småbarnspedagogik (med bred kompetens). Arbetstiden inkluderar inte extra lediga dagar eller den tid som är avsedd för planering, utvärdering och utveckling.

Behörighetsvillkor: Behörighet enlig lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelsen (75 §): En socionom inom småbarnspedagogik är en ny yrkesbeteckning som i lagförslaget är avsedd särskilt för socionomer. Behörighetsvillkoret är socionomexamen (YH) som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik.
Behöriga för befattningen som socionom inom småbarnspedagogik är också personer som avlagt socionomexamen (högre YH) om examen inkluderar ovan nämnda studier med inriktning på småbarnspedagogik.

Lönen är 2 474,50 €/mån. enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 49.

Mer information om befattningen ges av:
Daghemsföreståndare Sari Jeskanen, tfn 044 374 0170
daghemsföreståndare Päivi Salo, tfn 044 374 0168

Lojo är en rökfri stad.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 26.11.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-324-20.

Lojo stad
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats