Skip to main content
test
Socionom inom småbarnspedagogik, tidsbundet, Helsingfors stad - Helsingin kaupunki

Vill du arbeta som visstidsanställd socionom inom småbarnspedagogik? Du kan nu söka alla vikariat som socionom inom småbarnspedagogik med en enda ansökan.

Fyll i ansökan och berätta var någonstans och hur länge du vill jobba - vi sköter resten! Du kan framföra önskemål om arbetstid och daghem.

I år satsar vi inom småbarnspedagogiken särskilt på att stärka barnens välbefinnande och kompisfärdigheter. Verksamhetens fokus ligger på barnens delaktighet i att bygga en hållbar framtid. Helsingfors rika och mångsidiga lärmiljö erbjuder många möjligheter till aktiviteter och lärande.

Som socionom inom småbarnspedagogik planerar, utvärderar och förverkligar du pedagogisk verksamhet tillsammans med en lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogik. Din uppgift är att bidra med socialpedagogiska, sociala och samhälleliga perspektiv i det pedagogiska arbetet. Du vill utnyttja din kompetens, särskilt dina kunskaper om servicesystemet för barn och familjer samt mångprofessionellt nätverksarbete.

Om arbete i en barngrupp är något som tilltalar dig, är du den vi söker. Du tycker om att arbeta med familjer. Du har god interaktionsförmåga och arbetar smidigt med olika samarbetspartner.


I Helsingfors erbjuder vi dig:

- Möjlighet till tjänstebostad: www.hel.fi/sv/boende/tjanstebostader

- Mångsidiga personalförmåner: förmåner och bidrag på kostnader för t.ex. kollektivtrafiken, stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

- Möjlighet att delta i kompletterande fortbildningar

- Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

- I vissa daghem utbetalas utöver grundlönen ett tillägg på 150 €/mån för personal som uppfyller behörighetsvillkoren för uppgiften. Syftet med tillägget är att främja tillgången på behörig personal inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Arbetets inledningsdatum, längden på anställningsförhållande och deltidsarbete enligt överenskommelse. Vi intervjuar och väljer sökanden redan under ansökningstiden.

För oss är varje dag viktigast i världen. Lämna in ansökan och kom med!


Behörighetsvillkor:

Behörighetsvillkoren för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier (540/2018).

I brist på sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren enligt förordningen kan personer som är i slutskedet av sina studier beaktas då platsen besätts.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/lediga-jobb/lediga-jobb/kasko-04-328-23
https://www.hel.fi/sv/lediga-jobb/lediga-jobb/kasko-04-328-23

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Emilia Doshoris / HR-planerare
emilia.doshoris2@hel.fi eller
+35840 723 3275

Lär dig mer om oss

Sektorn för fostran och utbildning, Småbarnspedagogik

Kom med och skapa framtiden!

Sektorn för fostran och utbildning anordnar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, finskspråkig yrkesutbildning samt fri bildning för 136 000 Helsingforsbor på mer än 700 verksamhetsställen runt om i Helsingfors. Sektorn har 14 000 medarbetare och tillsammans gör de Helsingfors till världens mest storslagna plats att lära sig - för Helsingforsbor i alla åldrar.

Vi vill producera och utveckla tjänster i dialog med barn och familjer i Helsingfors. Kom med för att skapa framtidens småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

Vi kan erbjuda goda och mångsidiga personalförmåner - du kan bland annat ansöka om tjänstebostad på adressen stadinasunnot.fi.

Följ oss: @HelsinkiOppii och www.hel.fi/fostranochutbildning


Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsinki

Rekommenderade jobb