Socionom till småbarnspedagogiken - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker en svenskspråkig, spontan och utvecklingspositiv person till ett tidsbundet anställningsförhållande. Uppgiften börjar med det snaraste och avslutas 31.7.2021.

Undervisnings- och kultur ministeriet har beviljat småbarnspedagogiken i Åbo extra anslag för verksamhetsåret 2020-2021, för att jämna ut den inverkan som coronaviruset med undantagstillståndet medfört.

Vi uppskattar goda färdigheter i teamarbete, växelverkan och samarbete, samt ett innovativt grepp i arbetet. Befattningshavaren fungerar som stöd för familjerna tillsammans med både kommunala och privata daghem.

Lagen om småbarnspedagogik 540/2018 § 27

Som fördel räknas erfarenhet av att arbeta med barn och familjer och kännedom om barnfamiljernas servicesystem.

Den till uppgiften valda bör innan tillsättande av befattningen uppvisa ett straffregisterutdrag enligt brottslagen 6§2 mom.
Befattningen har en prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

Servicechef Hanna Karlsson p. 040 180 2443
och
den svenskspråkiga småbarnspedagogikens koordinator
Rita Nylander p. 050 412 8091
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Adress: 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.