Sommarjobb, fastighetsskötare - Malax kommun

Vi söker ungdomar för fastighetsskötsel i Malax (3), Petalax (2) och Bergö (1) för juni-augusti. Arbete 1-3 månader. Arbetstid 6h/dag. minimiålder 16 år. I arbetet ingår gräsklippning, trimning, målning och andra enklare underhållsuppgifter. Som förman fungerar dejourerande fastighetsskötare.

Läs mer

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss/

Mer om arbetsgivaren

Fastighetschef John Södergran , tfn 050 430 4430, john.sodergran@malax.fi

Malax kommun, Teknik, infrastruktur och miljö
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen vill vara en livskraftig kommun där alla invånare ska ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.