Sommarjobb för närvårdare på Wilhelmina - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Wilhelmina söker två närvårdare eller studerande inom branschen som semestervikarier. Sommararbete genomförs under tiden 1.6.-31.8 eller enligt överenskommelse.

Wilhelmina är en enhet som stöder möjligheterna att bo hemma. Enheten erbjuder sina klienter kortvård, dagverksamhet och tjänster hem. Klienterna inom äldre omsorgen och handikapptjänster använder alla Wilhelminas tjänster och målet är att stöda hemmaboende samt anhörigas och närståendes ork som dagligen deltar i klientens vård.

Vi erbjuder våra invånare hemliknande och människonära omsorg med ett arbetssätt som stöder och aktiverar deras resurser. Vi respekterar individualitet och självbestämmanderätt.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap som stöder yrkesmässig utveckling i en trivsam arbetsmiljö, där våra boende står i centrum för all verksamhet. Arbetet är klientorienterat och grunden för den dagliga verksamheten är alltid de boendes aktuella behov. Utgångspunkten i vårt arbete är att skapa en meningsfull vardag både för boende och vårdare.

Arbetet är två- eller treskiftesarbete. Arbetstiden är 38,25 h/vecka. Närvårdarens uppgiftsrelaterade lön i Wilhelmina är 2305,93 €/månad.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kom med i vårt toppengäng och samtidigt skaffa arbetserfarenhet vid en kortvårdsenhet. Delta i att skapa en meningsfull vardag för våra boende!

Skicka din ansökan senast 23.6.2021 kl. 12 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/wilhelmina

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger Wilhelminas serviceförman Roope Tyynelä, tfn 040 141 6337, roope.tyynela@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Wilhelmina

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolins väg 1 F, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb