Skip to main content
test
Sommarjobb för ungdomar - Hangö stad

Hangö stad anställer i sommar ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter.

Du kan ansöka om sommarjobb på staden om du har fyllt 15 år och slutfört grundskolan innan sommarjobbet inleds.

Sommarjobb erbjuds vid olika funktioner inom staden.

För 15-17 åringar är arbetstiden 30 timmar i veckan och för de som fyllt 18 år är arbetstiden 38 timmar 15 minuter i veckan. Anställningstiden är 2 - 13 veckor beroende på uppgiften.

Lönen för under 18-åringar är 9,25 €/timme och lönen för över 18-åringar är 9,61 €/timme.

Uppgifter och kontaktpersoner:

Till parksektionen anställs sammanlagt 26 ungdomar för underhåll och städning av parker och stränder. Tilläggsuppgifter ger parkförman Helena Boström-Mäkelä, puh. 040 083 5337.

Till centralköket anställs sammanlagt fyra ungdomar:
- två assisterande matservicearbetare, vars uppgift är att övervaka skolungdomarnas måltider och sköta tillhörande förberedning, efterstädning samt disk under juni månad
- två assisterande matservicearbetare, vars uppgift är förberedning, disk och städning
Tilläggsuppgifter ger servicechef Anna-Lena Strandell, tfn 040 776 2853.

Till städfunktionen anställs sammanlagt fyra ungdomar, vars uppgift är att assistera vid städning. Tilläggsuppgifter ger städarbetsledare Irma Kelosto, tfn 040 548 5575.

Till fastighetsskötseln anställs fyra ungdomar för att klippa gräs. Skötseln av uppgiften förutsätter traktorkort. Tilläggsuppgifter ger husingenjör John Sundberg, puh. 019 220 3324.

Till idrottsväsendet anställs två lekledare till simskolorna och olika sommaraktiviteter. Tilläggsuppgifter ger ungdoms- och idrottschef Tommy Gröndahl, tfn 040 518 9564.

Till ungdomsväsendet anställs en caféarbetare till ungdomstjänsterna. Tilläggsuppgifter ger förmannen för ungdomstjänster Marjut Vihervuori, tfn 040 175 7737.

Till kulturväsendet anställs en ungdom för två veckor som assistent vid Skapande veckorna. Tilläggsuppgifter ger kulturdirektör Jennika Friman, tfn 040 139 1070.

Till muséet anställs en ungdom för att dejourera på muséet på söndagar under hela sommaren. Tilläggsuppgifter ger museichef Laura Lotta Andersson, tfn 040 135 9224.

Till biblioteket anställs två ungdomar som assistenter på biblioteket. Tilläggsuppgifter ger bibliotekschef Milla Kuronen, tfn 040 135 9382.

Man ansöker om sommarjobb via Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 19.2.2023 kl. 23.00.

Vi meddelar dig senast 17.3 om du fått sommarjobb eller inte.

Vid behov hjälper Hans Valmiala tfn 040 0875935, e-post hans.valmiala@hanko.fi och Taija Selin tfn 040 087 5935, taija.selin@hanko.fi från uppsökande ungdomsarbetet till med ansökan.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Parkförman Helena Boström-Mäkelä, puh. 040 083 5337
Servicechef Anna-Lena Strandell, tfn 040 776 2853
Städarbetsledare Irma Kelosto, tfn 040 548 5575
Husingenjör John Sundberg, puh. 019 220 3324
Ungdoms- och idrottschef Tommy Gröndahl, tfn 040 518 9564
Förman för ungdomstjänter Marjut Vihervuori, tfn 040 175 7737
Kulturdirektör Jennika Friman, tfn 040 139 1070
Museichef Laura Lotta Andersson, tfn 040 135 9224
Bibliotekschef Milla Kuronen, tfn 040 135 9382

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Centralförvaltningen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Boulevarden 6, 10900 Hanko
Hangö stad - Rökfri arbetsplats Hangö stad - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb